Zatúlané zvieratá v Bratislave hláste mestskej polícii na telefónnom čísle 159

macka

1. septembra 2014 začala platiť nová zmluva o veterinárnej asanácii medzi hlavným mestom a Slobodou zvierat, o.z. Služby odchytu a odvozu zabehnutých, zranených a uhynutých zvierat v intraviláne mesta bude naďalej zabezpečovať Sloboda zvierat, mení sa však systém nahlasovania prípadov. Všetky nálezy spoločenských zvierat (pes, mačka, fretka) a mestských zvierat (holub, potkan) budú od 1. septembra občania nahlasovať mestskej polícii (MsP) na tel. čísle 159 a nie priamo na dispečing Slobody zvierat, ako tomu bolo doposiaľ.

Telefónne číslo MsP 159 bude slúžiť na prijímanie hlásení občanov počas dňa i noci a prijaté hlásenia bude MsP vo forme emailových žiadostí zasielať Slobode zvierat. Na ich základe bude Sloboda zvierat vykonávať výjazdy a odchyty stratených a zranených zvierat a zber kadáverov. Zvieratá prinesené do útulku nálezcami útulok príjme a záznam o prijatí zašle MsP. Nový postup navrhlo vedenie hlavného mesta.

Linka dispečingu bratislavského útulku 02 -16 187 ostáva funkčná a verejnosti bude naďalej poskytovať informácie o nálezoch stratených zvierat, aktuálnej ponuke zvierat a adopciách, venčení a aktivitách organizácie v čase prevádzkových hodín útulku od 9-18 hod.

Zdroj: Sloboda ZvieratReklama


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *