Archívy značky: zvieratá

Poľnohospodárstvo ako hrozba pre životné prostredie

kravky

Konvenčné poľnohospodárstvo spôsobuje obrovské škody na životnom prostredí. Nemecká štátna environmentálna agentúra odporúča prechod na ekologické poľnohospodárstvo.

Poľnohospodárstvo zaberá v krajinách EÚ zďaleka najviac pôdy a ostáva jedným z najdôležitejších hospodárskych odvetví. Štúdia nemeckej Federálnej agentúry pre životné prostredie (UBA) však naznačuje, že takto intenzívne poľnohospodárstvo výrazne škodí životnému prostrediu…

Čítaj ďaľej

Zdroj: EurActiv

Petícia Máme radi vlkov je spustená

vlk
Vlka obyčajného (Canis lupus) je na Slovensku možné legálne loviť každý rok od 1. novembra do 15. januára. Do roku 2013 bolo možné vlka loviť všade okrem malých území, kde bola určená jeho celoročná ochrana – v rezerváciách (5. stupeň ochrany) a v migračných oblastiach do ČR a Maďarska (časť Kysúc a Slovenského krasu).
V rokoch 2013 a 2014 sa Lesoochranárskemu zoskupeniu VLK podarilo dosiahnuť legislatívne zmeny tak, že k územiam celoročnej ochrany vlka pribudlo prihraničné pásmo s Poľskom.

Pokračovať v čítaní

Pod iniciatívu Stop vivisekcii sa podpísalo 1 326 000 občanov!

Tlačová správa STOP VIVISECTION zo dňa 29.12.2013

Po viac ako mesiaci intenzívnej práce boli 23. decembra 2013 podpisy k Európskej občianskej iniciatíve Stop vivisekcii odovzdané kompetentným orgánom 28 krajín Európskej Únie. Konečné číslo uznaných podpisov bolo 1 326 000, úžasný výsledok, ktorý sme dosiahli vďaka  vytrvalej práci tisícok dobrovoľníkov a niekoľkých organizácií z celej Európy. 12 krajín dosiahlo národné minimum určené Európskou komisiou, Slovensko bolo medzi nimi. To všetko sa nám podarilo s veľmi skromným rozpočtom, asi 25 000€ ktoré sme vyzbierali cez dary verejnosti a od organizácií, ktoré iniciatívu podporovali.

Pokračovať v čítaní

492ea40d0e

Na farmách odhalili rozsiahle týranie zvierat!

Na veľkej väčšine európskych fariem sú prasatá chované v podmienkach holých klietok, na roštových podlahách bez slamy alebo inej vhodnej podstielky, podstupujúce rutinné zmrzačovanie, čo je v rozpore s európskou legislatívou na ochranu prasiat.

Napriek tomu, že EÚ mala na implementáciu právnych predpisov takmer 11 rokov, nie sú zákony riadne presadzované, ale naopak pravidelne prehliadané v celej EÚ: výsledkom je každoročné utrpenie miliónov prasiat v celej Európskej Únii!

Pokračovať v čítaní

Čo robiť ak vidíte pobehovať zviera v tesnej blízkosti diaľníc

Priatelia, žiaľ, často sa objavujú na facebooku správy o psíkoch pobehujúcich po /alebo pri/ diaľniciach. Je dobré, že sa ľudia informujú, ale to mnohokrát psíkom nepomôže dostať sa do bezpečia a v týchto prípadoch hrá veľkú rolu tiež čas.

Uložme si preto do mobilov navyše jedno dôležité telefónne číslo, ktoré v takom prípade treba urýchlene kontaktovať – a to číslo diaľničnej spoločnosti – centrála pre SR /bezplatná linka/: +421 800 100 007

Majte číslo po ruke a nebuďte ľahostajní, ak vidíte zvieratko v núdzi. Rýchlym zásahom môžete zachrániť život. Za zvieratká ďakujeme.

cirkus

Zákaz vystupovania zvierat v cirkusoch – Kapmaň “Naozaj chcete chodiť do cirkusu?”

Petícia adresovaná ministrovi pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, Vás touto cestou žiadame o prijatie
zodpovedajúcich legislatívnych opatrení, ktoré zakážu chov, drezúru a predvádzanie všetkých
druhov živých zvierat v cirkusoch, delfináriách, aquaparkoch a ďalších druhoch zábavných
parkov so zvieratami na území Slovenskej republiky. Sme presvedčení o tom, že každý držiteľ
zvieraťa je povinný poskytnúť zvieraťu chovné podmienky primerané jeho etologickým,
fyziologickým a biologickým potrebám. Zvieratá chované v cirkusoch a podobných zariadeniach sú
nútené k výkonom, ktoré zďaleka prekračujú ich sily a biologické spôsobilosti.

Stiahnite si prosím petičný hárok na tejto adrese

Zdroj: Sloboda Zvierat
 

Hromadná pripomienka Ing. Róberta Oružinského – doplnenie “omylom vypadnutých” chránených území vlka do vyhlášky MŽP SR

Katastrálne územia Horelica, Olešná, Staškov, Turzovka a Podvysoká v okrese Čadca pravdepodobne “omylom” vypadli z návrhu vyhlášky, keďže sú súčasťou oblasti s celoročnou ochranou vlka dravého už podľa platnej vyhlášky a nie je dôvod na ich vypustenie. Keďže ide o najdôležitejšiu oblasť pre ochranu cezhraničných populácií vlka dravého, je nevyhnutné, aby jej súčasťou boli aj tieto katastrálne územia a mohla tak plniť svoj účel, pre ktorý bola zriadená.

PETÍCIU MôŽETE PODPORIŤ TU

Podporte petíciu proti nezmyselnému týraniu korytnačiek

1edd8938f55129004168c35ef846b866Objavili sa správy, že spoločnosť Tesco a niektoré ďalšie reťazce ponúkajú vo svojich predajniach na ázijských trhoch živé korytnačky, čo by samo o sebe nemuselo byť okamžite zlé, pokiaľ by tieto korytnačky neboli zaživa zabalené a bolo s nimi manipulované ako s pultovým tovarom. Ohraďme sa spoločne proti takémuto zaobchádzaniu zo živými tvormi, napríklad aj podporou tejto petície

PETÍCIU MôŽETE PODPORIŤ TU

Kampaň pre lepší život dojníc

Nie je žiadne tajomstvo, že výroba mlieka zo sebou prináša často neznesiteľné podmienky pre zvieratá, ktoré sú pre tieto účely chované. Doprajme im lepší život, zapojte sa do kampane pre zlepšenie európskej legislatívy pre chov kráv a ďalšieho dobytka. Doprajme kravám čerstvé lúky a prirodzenejšie prostredie. Zaslúžia si to …

Bližšie informácie nájdete na tejto stránke

PETÍCIU MôŽETE PODPORIŤ TU