Zastavme účelovú novelu zákona o ochrane prírody a krajiny!

Podporte hromadnú pripomienku verejnosti a mimovládnych organizácií k novele zákona o ochrane prírody a krajiny!

• Novela výrazne oslabuje ochranu prírody (všetky CHKO, stovky rezervácií a CHA má vyhlasovať po novom vláda hoci už teraz mešká vyhlásenie zonácie TANAPu, ktoré ako jediné dostala doteraz vláda zo zákona povinnosť pripraviť).
• Novela umožní vyššiu ťažbu v lesoch ako aj drevín mimo nich (umožní sa bez súhlasu rúbať stromy s obvodom 80 cm, t.j. priemerom 25 cm, dvakrát viac ako je to dnes).
• Novela vyháňa sprievodcov, pracujúcich na propagácií našej prírody, z chránených území.
• Novela je pripravená narýchlo a bez širokej diskusie. Výsledkom je chaotický zákon, ktorý odporuje nielen iným zákonom (zákon o poľovníctve) ale aj európskej legislatíve (smernica o biotopoch).

Podpisujte a šírte:

PETÍCIU MôŽETE PODPORIŤ TReklama