cirkus

Zákaz vystupovania zvierat v cirkusoch – Kapmaň “Naozaj chcete chodiť do cirkusu?”

Petícia adresovaná ministrovi pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, Vás touto cestou žiadame o prijatie
zodpovedajúcich legislatívnych opatrení, ktoré zakážu chov, drezúru a predvádzanie všetkých
druhov živých zvierat v cirkusoch, delfináriách, aquaparkoch a ďalších druhoch zábavných
parkov so zvieratami na území Slovenskej republiky. Sme presvedčení o tom, že každý držiteľ
zvieraťa je povinný poskytnúť zvieraťu chovné podmienky primerané jeho etologickým,
fyziologickým a biologickým potrebám. Zvieratá chované v cirkusoch a podobných zariadeniach sú
nútené k výkonom, ktoré zďaleka prekračujú ich sily a biologické spôsobilosti.

Stiahnite si prosím petičný hárok na tejto adrese

Zdroj: Sloboda Zvierat
 Reklama