Petícia za vyradenie vodného diela Slatinka zo zoznamu verejnoprospešných stavieb

Vodné dielo Slatinka je plánované pri Zvolene už 60 rokov. Za tento čas štátna moc tvrdou stavebnou uzáverou a násilím takmer zlikvidovala kedysi životaschopnú dedinu Slatinka. Desaťročia obmedzuje využívanie 12 km dlhého údolia rieky Slatina. Napriek dlhému času prípravy sa účel stavby neustále mení a nevie sa ani to, koľko by mala stavba stáť. Jednoznačné je iba to, že by malo ísť o akumulačnú nádrž na úžitkovú vodu. Kto ju bude odoberať nie je známe

V minulom roku vďaka úspešnej výzve 5 710 občanov odmietla Európska komisia financovať výstavbu vodného diela Slatinka z fondov EÚ na r. 2014 – 2020. Odporučila Slovensku, aby financie nasmerovala do podpory tzv. zelenej infraštruktúry. Už čoskoro by teda mali byť z verejných zdrojov budované opatrenia na zadržanie a znovupoužívanie dažďovej vody v mestách a obciach, obnovované mokrade, vyčleňované územia, kam sa môže voda rozliať pri povodniach bez škôd na majetku, podporované zasakovanie vody a podobne. Decentralizované riešenia prinesú prospech mnohým miestnym komunitám, ktoré by mohli získať aj dostupné zdroje vody v svojom katastri.

Projekt VD Slatinka však Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava a Ministerstvo životného prostredia SR odmietajú prehodnotiť a plánujú ju financovať “z iných zdrojov”. Kým však bude oficiálna štátna politika uprednostňovať iba sivú infraštruktúru (priehrady, regulácie tokov, hrádze), zelené udržateľné opatrenia budú pribúdať iba pomaly.

Vodné dielo Slatinka je od r. 1998 zaradené v územnom pláne kraja ako verejnoprospešná stavba. Podobne ako iné stavby bola nádrž automaticky „preklopená“ zo štátnych plánov bez toho, aby niekto skúmal, aký verejný záujem napĺňa. Podľa nášho názoru však nie je možné ako verejnoprospešnú stavbu definovať vodné dielo, ktorého účelom je zabezpečenie potrieb súkromných odberateľov vody, a teda tu rezonuje nie verejný, ale jednoznačne individuálny vlastnícky a podnikateľský záujem. Výstavbu VD Slatinka môžu realizovať súkromní investori, ktorých potreba vody vyvoláva riziko sezónneho nedostatku vody na dolnom Hrone, ale nie štát z verejných zdrojov, pretože prvoradá celospoločenská priorita – verejný záujem (zabezpečenie ekologického prietoku na dolnom toku rieky Hron), bez odberov vody súkromných investorov z Hrona, bude zachovaná aj bez výstavby VD Slatinka

My všetci sa “skladáme” na prípravu priehrady Slatinka. Doteraz na to štát minul z verejných zdrojov viac ako 10 miliónov eur. Je čas povedať dosť!

My, občania Slovenska podporujeme snahy o vyradenie vodného diel Slatinka zo zoznamu verejnoprospešných stavieb z územného plánu Banskobystrického kraja. Vyjadrujeme podporu požiadavke obyvateľov regiónu zaradiť namiesto veľkej a drahej priehrady do krajského územného plánu lacné a účinné opatrenia na zadržanie vody v krajine (tzv. zelená infraštruktúra).

Vyzývame preto

predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja a
poslancov zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja
aby schválili vyradenie vodného diela Slatinka zo zoznamu verejnoprospešných stavieb definovaných v územnom pláne VÚC Banskobystrického kraja.

Zároveň splnomocňujem nasledovné osoby v budúcich jednaniach o tejto výzve:

Martina Barancová Paulíková, Sokolská 11, 960 01 Zvolen
Alexander Vágner, Kremnická 1, 960 01 Zvolen
Jana Pavlíková, Mierová 4, 962 01 Zvolenská Slatina

PETÍCIU MôŽETE PODPORIŤ TU

Zdroj: www.ekoforum.skReklama


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *