Hromadná pripomienka k návrhu Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé zmeny klímy

Podporte hromadnú pripomienku Združenia Slatinka a Greenpeace Slovensko k návrhu Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé zmeny klímy.

Predložená hromadná pripomienka smeruje predovšetkým k
– uprednostneniu zelených udržateľných opatrení na adaptáciu pred finančne náročnými technickými zásahmi do krajiny;
– stanoveniu rámcov pre realizáciu tzv. sivej infraštruktúry, najmä v oblasti vodného hospodárstva (regulácie vodných tokov, výstavba vodných nádrží, prehradzovanie vodných tokov a pod.);
– podpore prirodzenej akumulácie vody v krajine;
– ochrane nelesnej vegetácie a drevín, ako dôležitému prvku adaptácie krajiny;
– načrtnutiu súvislostí medzi udržateľným a decentralizovaným využívaním OZE a adaptáciou krajiny na zmeny klímy (obmedzenie výstavby MVE na vodných tokoch; regulácia vývozu energetickej biomasy a pod.).

Celé znenie hromadnej pripomienky s 18 bodmi je tu na stiahnutie v .PDF
Znenie stratégie a hromadnej pripomienky je možné skontrolovať a podporiť aj na webstránke Portálu právnych predpisov:

https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=191&matEID=7004&mrEID=352446

Aby boli pripomienky brané ako zásadné, potrebujeme podporu aspoň 500 osôb a to najneskôr do stredy 26. 02. 2014 do 15,00 hod.

Ďakujeme za Vašu podporu!

Zástupcovia verejnosti:

Martina B. Paulíková, Združenie Slatinka
Pavol Široký, Greenpeace Slovensko
Roman Havlíček, Zelená koalícia

PETÍCIU MôŽETE PODPORIŤ TU

Zdroj: www.ekoforum.skReklama


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *