Projekt Lesná škôlka

Účelom projektu je vybudovanie lesnej škôlky z najzaujimavejšími druhmi lesných porastov vyskytujúcich sa na území dunajského regiónu a celého Slovenska. Porastový materiál chceme využiť na výsadbu v priestoroch nášho Dunajského Arboréta a taktiež posyktovať ho ďalším subjektom na výsadbu aj v iných oblastiach v krajine.Reklama