Projekt Dunajské Arborétum

Projekt Dunajského arboréta si kladie za hlavný cieľ  vybudovanie botanického dendrologického parku v ktorom bude zastúpené predovšetkým rastlinstvo a živočíšstvo dunajského regiónu. V našom arboréte budú organizované aj ďalšie vzdelávacie a naučné aktivity Ecocentra

Arborétum umožní záujemcom spoznávanie miestnej flóry a fauny. Budú vybudované informačné tabule pre navštevníkov približujúce prírodné krásy tohoto regiónu.Reklama