Archívy značky: vtáctvo

Hromadná pripomienka SOS/BirdLife Slovensko ku návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy

Milí priatelia, kolegovia a priaznivci ochrany vtáctva na Dunaji, pred dvoma mesiacmi sme spolu podpisovali výzvu ministrovi životného prostredia SR so žiadosťou na riešenie chýb a nedostatkov vyhlášky CHVÚ Dunajské luhy. Nedostatkov kvôli ktorým ubúdali ako populácie zimujúcich vtákov tak aj hniezdiacich.
Dnes sa veci zdá sa pohli ďalej a MŽP SR predvčerom oznámilo zmenu vyhlášky CHVÚ Dunajské luhy. Zmena sa nám páči, i keď našli sme tam zopár drobností, ktoré je potrebné opraviť, aby sa niektoré plánované zmeny neminuli kvôli nepresnostiam účinku.

Preto by sme Vás chceli poprosiť do 13.12. o podporu (je potrebných minimálne 500 podporovateľov) nasledovnej pripomienky:

PETÍCIU MôŽETE PODPORIŤ TU

Hromadná pripomienka SOS/BirdLife Slovensko a Ochrany dravcov na Slovensku ku návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška vykonávajúca zákon o ochrane prírody a krajiny

Navrhovaná vyhláška má reflektovať zmeny Zákona o ochrane prírody a krajiny 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré verejnosť široko pripomienkovala kvôli oslabeniu ochrany prírody. Viaceré pripomienky verejnosti akceptované neboli a premietajú sa tak aj do vyhlášky, ktorá tento zákon vykonáva. Okrem toho návrh vyhlášky nereflektuje niektoré dlhodobé problémy, ktoré v ochrane prírody pretrvávajú.

Pokračovať v čítaní

965946_10200816898760952_184856638_o
Dovoľujeme si našej stránke zverejniť fotografiu a stanovisko významného slovenského ochranára: “Čierna Lehota. Podľa inšpekcie životného prostredia nedošlo k poškodeniu biotopov chráneného vtáčieho územia, pretože štátni ochranári netušia kde a koľko chránených vtákov na tomto území žilo, preto nemôžu povedať, že čokoľvek bolo poškodené. Ľudia berú spravodlivosť do vlastných rúk,  a každý týždeň horí jedna stodola. Polícia nereaguje na podnety a v kútiku sa smeje. Ide o ťažbu, ktorú robí lesožrút s drevorubačmi v lesoch majiteľov z Čiernej Lehoty, ktorí s tým nesúhlasia.”

Hromadná pripomienka SOS/BirdLife Slovensko a Ochrany dravcov na Slovensku ku novele zákona o poľovníctve

Oproti súčasnému stavu navrhovaná novela značne zvýši pôsobenie negatívny faktorov ako na zver tak aj na ostatné druhy živočíchov. Rozdrobenie revírov bude mať za následok nedostatočný priestor pre prežívanie udržateľnej populácie zveri v jednotlivých revíroch a zároveň väčší počet menších revírov spôsobí zvýšený tlak na jednotlivé druhy zveri.

Ochráňme vtáčie zhromaždiská na Dunaji

8 rokov nedarí v CHVU Dunajské Luhy presadiť vytvorenie zón kľudu, či už okolo hniezdísk na Vtáčom ostrove, ale ani na najvýznamnejšich zimoviskách na Dunaji. Pritom jediné čo musí MŽP SR urobiť je opraviť písmená príloh, na ktoré odkazuje text vyhlášky, kedže kvoli tomu je dnes vyhláška nefunkčná. Napriek tomu je situácia CHVU každým dňom horšia. Preto žiadame ministrestvo životného prostredia o nápravu tohot stavu…

PODPORTE PROSÍM PETÍCIU TU