Archívy značky: Slatinka

Hromadná pripomienka k návrhu Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé zmeny klímy

Podporte hromadnú pripomienku Združenia Slatinka a Greenpeace Slovensko k návrhu Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé zmeny klímy.

Predložená hromadná pripomienka smeruje predovšetkým k
– uprednostneniu zelených udržateľných opatrení na adaptáciu pred finančne náročnými technickými zásahmi do krajiny;
– stanoveniu rámcov pre realizáciu tzv. sivej infraštruktúry, najmä v oblasti vodného hospodárstva (regulácie vodných tokov, výstavba vodných nádrží, prehradzovanie vodných tokov a pod.);
– podpore prirodzenej akumulácie vody v krajine;
– ochrane nelesnej vegetácie a drevín, ako dôležitému prvku adaptácie krajiny;
– načrtnutiu súvislostí medzi udržateľným a decentralizovaným využívaním OZE a adaptáciou krajiny na zmeny klímy (obmedzenie výstavby MVE na vodných tokoch; regulácia vývozu energetickej biomasy a pod.).

Pokračovať v čítaní

Petícia za vyradenie vodného diela Slatinka zo zoznamu verejnoprospešných stavieb

Vodné dielo Slatinka je plánované pri Zvolene už 60 rokov. Za tento čas štátna moc tvrdou stavebnou uzáverou a násilím takmer zlikvidovala kedysi životaschopnú dedinu Slatinka. Desaťročia obmedzuje využívanie 12 km dlhého údolia rieky Slatina. Napriek dlhému času prípravy sa účel stavby neustále mení a nevie sa ani to, koľko by mala stavba stáť. Jednoznačné je iba to, že by malo ísť o akumulačnú nádrž na úžitkovú vodu. Kto ju bude odoberať nie je známe

Pokračovať v čítaní