Archívy značky: dravce

Hromadná pripomienka Ing. Róberta Oružinského – doplnenie “omylom vypadnutých” chránených území vlka do vyhlášky MŽP SR

Katastrálne územia Horelica, Olešná, Staškov, Turzovka a Podvysoká v okrese Čadca pravdepodobne “omylom” vypadli z návrhu vyhlášky, keďže sú súčasťou oblasti s celoročnou ochranou vlka dravého už podľa platnej vyhlášky a nie je dôvod na ich vypustenie. Keďže ide o najdôležitejšiu oblasť pre ochranu cezhraničných populácií vlka dravého, je nevyhnutné, aby jej súčasťou boli aj tieto katastrálne územia a mohla tak plniť svoj účel, pre ktorý bola zriadená.

PETÍCIU MôŽETE PODPORIŤ TU

Hromadná pripomienka SOS/BirdLife Slovensko a Ochrany dravcov na Slovensku ku novele zákona o poľovníctve

Oproti súčasnému stavu navrhovaná novela značne zvýši pôsobenie negatívny faktorov ako na zver tak aj na ostatné druhy živočíchov. Rozdrobenie revírov bude mať za následok nedostatočný priestor pre prežívanie udržateľnej populácie zveri v jednotlivých revíroch a zároveň väčší počet menších revírov spôsobí zvýšený tlak na jednotlivé druhy zveri.