Kto sme

Portál Essential.sk prevádzkuje občianske združenie EcoAgency o.z., Bratislava, ktoré oficiálne vzniklo v roku 2000 ako projekt nadšencov v oblasti ochrany prírody a etických hodnôt v spoločnosti.

Našim hlavným cieľom je prebudiť zdravé ekologické povedomie a etické cítenie v ľuďoch, a tí z nich, ktorí prejavia pravý a nefalšovaný záujem, sa môžu vyjadriť prostredníctvom priamej činnosti aj zapojením sa do rôznych kampaní renomovaných domácich i svetových organizácii, ktorých cieľom je ochrana podobných až rovných hodnôt, ako hodnôt ľudí pracujúcich v našom projekte.

Ako snahu chrániť etické hodnoty a naše životné prostredie, pripravujeme vybudovanie ekologických parkov s výchovno – náučným cieľom a tiež ako prostriedok k udržaniu biodiverzity. Organizujeme vzdelávacie a kultúrne podujatia pre širokú verejnosť.