Archívy kategórií: Zvieratá

Poľnohospodárstvo ako hrozba pre životné prostredie

kravky

Konvenčné poľnohospodárstvo spôsobuje obrovské škody na životnom prostredí. Nemecká štátna environmentálna agentúra odporúča prechod na ekologické poľnohospodárstvo.

Poľnohospodárstvo zaberá v krajinách EÚ zďaleka najviac pôdy a ostáva jedným z najdôležitejších hospodárskych odvetví. Štúdia nemeckej Federálnej agentúry pre životné prostredie (UBA) však naznačuje, že takto intenzívne poľnohospodárstvo výrazne škodí životnému prostrediu…

Čítaj ďaľej

Zdroj: EurActiv

Až 87,3% rybárskych oblastí sveta je plne vyťažených, preťažených, alebo vyčerpaných

siet

Rozsah rybolovu v dnešnej podobe je neudržateľný a smeruje ku kolapsu oceánskych ekosystémov. Napriek tomu obrovské množstvá vylovených rýb končia ako odpad.

Správa Organizácie pre potraviny a poľnohospodárstvo OSN z roku 2012 uvádza zarážajúce závery o stave morských rybárskych oblastí. Konštatuje, že zo všetkých rybárskych oblastí sveta, je v súčasnosti 57,4% plne vyťažených, teda fungujúcich na hranici svojej udržateľnosti. Ďalších 29,9% už túto hranicu prekročili a sú považované za preťažené alebo vyčerpané a vyžadujúce ďalšie kroky na svoje obnovenie.

Pokračovať v čítaní

Petícia Máme radi vlkov je spustená

vlk
Vlka obyčajného (Canis lupus) je na Slovensku možné legálne loviť každý rok od 1. novembra do 15. januára. Do roku 2013 bolo možné vlka loviť všade okrem malých území, kde bola určená jeho celoročná ochrana – v rezerváciách (5. stupeň ochrany) a v migračných oblastiach do ČR a Maďarska (časť Kysúc a Slovenského krasu).
V rokoch 2013 a 2014 sa Lesoochranárskemu zoskupeniu VLK podarilo dosiahnuť legislatívne zmeny tak, že k územiam celoročnej ochrany vlka pribudlo prihraničné pásmo s Poľskom.

Pokračovať v čítaní

Zatúlané zvieratá v Bratislave hláste mestskej polícii na telefónnom čísle 159

macka

1. septembra 2014 začala platiť nová zmluva o veterinárnej asanácii medzi hlavným mestom a Slobodou zvierat, o.z. Služby odchytu a odvozu zabehnutých, zranených a uhynutých zvierat v intraviláne mesta bude naďalej zabezpečovať Sloboda zvierat, mení sa však systém nahlasovania prípadov. Všetky nálezy spoločenských zvierat (pes, mačka, fretka) a mestských zvierat (holub, potkan) budú od 1. septembra občania nahlasovať mestskej polícii (MsP) na tel. čísle 159 a nie priamo na dispečing Slobody zvierat, ako tomu bolo doposiaľ.

Telefónne číslo MsP 159 bude slúžiť na prijímanie hlásení občanov počas dňa i noci a prijaté hlásenia bude MsP vo forme emailových žiadostí zasielať Slobode zvierat. Na ich základe bude Sloboda zvierat vykonávať výjazdy a odchyty stratených a zranených zvierat a zber kadáverov. Zvieratá prinesené do útulku nálezcami útulok príjme a záznam o prijatí zašle MsP. Nový postup navrhlo vedenie hlavného mesta.

Linka dispečingu bratislavského útulku 02 -16 187 ostáva funkčná a verejnosti bude naďalej poskytovať informácie o nálezoch stratených zvierat, aktuálnej ponuke zvierat a adopciách, venčení a aktivitách organizácie v čase prevádzkových hodín útulku od 9-18 hod.

Zdroj: Sloboda Zvierat