Archívy kategórií: Projekty

Projekt Dunajské Arborétum

Projekt Dunajského arboréta si kladie za hlavný cieľ  vybudovanie botanického dendrologického parku v ktorom bude zastúpené predovšetkým rastlinstvo a živočíšstvo dunajského regiónu. V našom arboréte budú organizované aj ďalšie vzdelávacie a naučné aktivity Ecocentra

Arborétum umožní záujemcom spoznávanie miestnej flóry a fauny. Budú vybudované informačné tabule pre navštevníkov približujúce prírodné krásy tohoto regiónu.

Projekt Ekocentrum

Vzdelávacie centrum našej organizácie zamieravajúce sa na deti a mládež. Jeho hlavnými aktivitami bude okrem iného organizovanie prednášok, wrokshopov, školení, ale aj klutúrnych a spoločenských podujatí. Cieľom bude zlepšiť informovanosť a povedomie o environmentálych otázkach, ktoré sú v dnešnej dobe nevyhnutnou prioritou

Projekt Lesná škôlka

Účelom projektu je vybudovanie lesnej škôlky z najzaujimavejšími druhmi lesných porastov vyskytujúcich sa na území dunajského regiónu a celého Slovenska. Porastový materiál chceme využiť na výsadbu v priestoroch nášho Dunajského Arboréta a taktiež posyktovať ho ďalším subjektom na výsadbu aj v iných oblastiach v krajine.