Archívy kategórií: Kampane

Hromadná pripomienka Ing. Róberta Oružinského – doplnenie “omylom vypadnutých” chránených území vlka do vyhlášky MŽP SR

Katastrálne územia Horelica, Olešná, Staškov, Turzovka a Podvysoká v okrese Čadca pravdepodobne “omylom” vypadli z návrhu vyhlášky, keďže sú súčasťou oblasti s celoročnou ochranou vlka dravého už podľa platnej vyhlášky a nie je dôvod na ich vypustenie. Keďže ide o najdôležitejšiu oblasť pre ochranu cezhraničných populácií vlka dravého, je nevyhnutné, aby jej súčasťou boli aj tieto katastrálne územia a mohla tak plniť svoj účel, pre ktorý bola zriadená.

PETÍCIU MôŽETE PODPORIŤ TU

Podporte petíciu proti nezmyselnému týraniu korytnačiek

1edd8938f55129004168c35ef846b866Objavili sa správy, že spoločnosť Tesco a niektoré ďalšie reťazce ponúkajú vo svojich predajniach na ázijských trhoch živé korytnačky, čo by samo o sebe nemuselo byť okamžite zlé, pokiaľ by tieto korytnačky neboli zaživa zabalené a bolo s nimi manipulované ako s pultovým tovarom. Ohraďme sa spoločne proti takémuto zaobchádzaniu zo živými tvormi, napríklad aj podporou tejto petície

PETÍCIU MôŽETE PODPORIŤ TU

Kampaň pre lepší život dojníc

Nie je žiadne tajomstvo, že výroba mlieka zo sebou prináša často neznesiteľné podmienky pre zvieratá, ktoré sú pre tieto účely chované. Doprajme im lepší život, zapojte sa do kampane pre zlepšenie európskej legislatívy pre chov kráv a ďalšieho dobytka. Doprajme kravám čerstvé lúky a prirodzenejšie prostredie. Zaslúžia si to …

Bližšie informácie nájdete na tejto stránke

PETÍCIU MôŽETE PODPORIŤ TU

Návrh európskeho legislatívneho rámca zameraného na postupné ukončenie pokusov na zvieratách

Vzhľadom na jednoznačné etické námietky voči pokusom na zvieratách a pevné vedecké zásady, ktoré vyvracajú opodstatnenosť „zvieracieho modelu“ na predvídanie ľudskej reakcie, žiadame Európsku komisiu, aby zrušila smernicu 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely a aby predložila nový návrh, ktorým sa skončí vykonávanie pokusov na zvieratách a namiesto toho zavedie v biomedicínskom toxikologickom výskume povinné používanie údajov priamo relevantných pre ľudí.

PETÍCIU MôŽETE PODPORIŤ TU

Zastavme účelovú novelu zákona o ochrane prírody a krajiny!

Podporte hromadnú pripomienku verejnosti a mimovládnych organizácií k novele zákona o ochrane prírody a krajiny!

• Novela výrazne oslabuje ochranu prírody (všetky CHKO, stovky rezervácií a CHA má vyhlasovať po novom vláda hoci už teraz mešká vyhlásenie zonácie TANAPu, ktoré ako jediné dostala doteraz vláda zo zákona povinnosť pripraviť).
• Novela umožní vyššiu ťažbu v lesoch ako aj drevín mimo nich (umožní sa bez súhlasu rúbať stromy s obvodom 80 cm, t.j. priemerom 25 cm, dvakrát viac ako je to dnes).
• Novela vyháňa sprievodcov, pracujúcich na propagácií našej prírody, z chránených území.
• Novela je pripravená narýchlo a bez širokej diskusie. Výsledkom je chaotický zákon, ktorý odporuje nielen iným zákonom (zákon o poľovníctve) ale aj európskej legislatíve (smernica o biotopoch).

Podpisujte a šírte:

PETÍCIU MôŽETE PODPORIŤ T

Hromadná pripomienka SOS/BirdLife Slovensko a Ochrany dravcov na Slovensku ku novele zákona o poľovníctve

Oproti súčasnému stavu navrhovaná novela značne zvýši pôsobenie negatívny faktorov ako na zver tak aj na ostatné druhy živočíchov. Rozdrobenie revírov bude mať za následok nedostatočný priestor pre prežívanie udržateľnej populácie zveri v jednotlivých revíroch a zároveň väčší počet menších revírov spôsobí zvýšený tlak na jednotlivé druhy zveri.

Návrh novely zákona o lesoch chce obmedziť aj vás a vaše deti!

Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o lesoch. Nie je nič výnimočné, že prakticky od vzniku tohto ministerstva vychádzajú z jeho „dielne“ návrhy zákonov, v ktorých sa určití predstavitelia tohto ministerstva neustále snažia o dve základné veci:
  1. o obmedzovanie, či dokonca zakazovanie vstupu ľudí do lesov
  2. o neustále zvyšovanie ťažby dreva v slovenských lesoch
Ani najnovší návrh nevybočuje z tejto abnormálnej tradície namierenej najviac proti obyčajným ľuďom – priamo obmedzovaním slobody pohybu, nepriamo zvyšovaním ťažby a odlesňovaním, čo môže mať za následok nielen povodne, ale aj to, že za pár desaťročí jednoducho nebudeme mať drevo. Príklady, že je možné takmer kompletne odlesniť krajiny (alebo aspoň ich významné súvislé častí) existujú (napr. Írsko, Haiti). Prečo? Arogancia, bezbrehá túžba po moci, chamtivosť.
PODPORTE PROSÍM PETÍCIU TU

Ochráňme vtáčie zhromaždiská na Dunaji

8 rokov nedarí v CHVU Dunajské Luhy presadiť vytvorenie zón kľudu, či už okolo hniezdísk na Vtáčom ostrove, ale ani na najvýznamnejšich zimoviskách na Dunaji. Pritom jediné čo musí MŽP SR urobiť je opraviť písmená príloh, na ktoré odkazuje text vyhlášky, kedže kvoli tomu je dnes vyhláška nefunkčná. Napriek tomu je situácia CHVU každým dňom horšia. Preto žiadame ministrestvo životného prostredia o nápravu tohot stavu…

PODPORTE PROSÍM PETÍCIU TU