Hromadná pripomienka SOS/BirdLife Slovensko ku návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy

Milí priatelia, kolegovia a priaznivci ochrany vtáctva na Dunaji, pred dvoma mesiacmi sme spolu podpisovali výzvu ministrovi životného prostredia SR so žiadosťou na riešenie chýb a nedostatkov vyhlášky CHVÚ Dunajské luhy. Nedostatkov kvôli ktorým ubúdali ako populácie zimujúcich vtákov tak aj hniezdiacich.
Dnes sa veci zdá sa pohli ďalej a MŽP SR predvčerom oznámilo zmenu vyhlášky CHVÚ Dunajské luhy. Zmena sa nám páči, i keď našli sme tam zopár drobností, ktoré je potrebné opraviť, aby sa niektoré plánované zmeny neminuli kvôli nepresnostiam účinku.

Preto by sme Vás chceli poprosiť do 13.12. o podporu (je potrebných minimálne 500 podporovateľov) nasledovnej pripomienky:

PETÍCIU MôŽETE PODPORIŤ TUReklama