Hromadná pripomienka SOS/BirdLife Slovensko a Ochrany dravcov na Slovensku ku návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška vykonávajúca zákon o ochrane prírody a krajiny

Navrhovaná vyhláška má reflektovať zmeny Zákona o ochrane prírody a krajiny 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré verejnosť široko pripomienkovala kvôli oslabeniu ochrany prírody. Viaceré pripomienky verejnosti akceptované neboli a premietajú sa tak aj do vyhlášky, ktorá tento zákon vykonáva. Okrem toho návrh vyhlášky nereflektuje niektoré dlhodobé problémy, ktoré v ochrane prírody pretrvávajú.

Preto chceme navrhnutým zmenám zabrániť zaslaním našich pripomienok tak, aby výsledné znenie vyhlášky bolo pre ochranu prírody prijateľnejšie. Žiadame to, aby boli jasnejšie stanovené podmienky označovania chránených území na ostrovoch a vodných plochách, jasne stanovené definície pre výrub drevín, aby sa vedci nezaťažovali nad mieru únosnú byrokraciou pri odovzdávaní výsledkov výskumu (podľa návrh vyhlášky by museli odovzdať všetky svoje výsledky ak sa venujú napríklad ornitológii, keďže všetky voľne žijúce druhy vtákov sú na Slovensku chránené a to bez záruky, že výsledky sa naozaj použijú pre dobrú vec ochrany prírody) a zároveň žiadame úpravu spoločenských hodnôt pre druhy vtákov, ktorých početnosť rapídne od posledného stanovenia hodnôt poklesla.

PETÍCIU MôŽETE PODPORIŤ TUReklama