Hromadná pripomienka k návrhu Akčného plánu Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK k návrhu Akčného plánu Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky.

Dokument „Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva SR“, predložený do medzirezortného pripomienkového konania, obsahuje opatrenia, ktoré budú mať negatívny vplyv na chránené územia na Slovensku. Ministerstvo pôdohospodárstva, ako predkladateľ, okrem iného navrhuje:

– znižovanie rozlohy prírodných rezervácií (území s najvyšším stupňom ochrany prírody) za účelom ťažby dreva na týchto územiach,

– budovanie nových lesných ciest a ťažbu dreva v národných parkoch a v chránených územiach so 4. stupňom ochrany prírody,

– zvyšovanie využívania dreva na energetické účely – biomasa,

– vytváranie lesných plantáží (nestabilných krátkovekých monokultúr) na lesných pozemkoch.

Predkladateľ v prílohe č. 5.5 – Doložka vybraných vplyvov na životné prostredie vyhodnotil, že vyššie uvedené opatrenia nebudú mať ŽIADNY vplyv na zložky životného prostredia a chránené územia. Požadujeme preto okrem iného:

– posúdiť predložený dokument ako strategický dokument z hľadiska vplyvov na životné prostredie,

– opätovne prehodnotiť vplyv predkladaného materiálu na životné prostredie v prílohe č. 5.5 – Doložka vybraných vplyvov na životné prostredie.

Celé znenie hromadnej pripomienky je tu na stiahnutie v PDF.

Znenie stratégie a hromadnej pripomienky je možné skontrolovať a podporiť aj na webstránke Portálu právnych predpisov:

https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=191&matEID=7032&mrEID=353261&langEID=1

Aby boli naše pripomienky brané ako zásadné, potrebujeme získať podporu aspoň 500 osôb, a to najneskôr do stredy 05. marca 2014 do 14.30 hod.

Ďakujeme za Vašu podporu!

Zástupcovia verejnosti:

Juraj Lukáč, LZ VLK, juro@wolf.sk
Viliam Bartuš, LZ VLK Východné Karpaty, vilo@wolf.sk
Peter Sabo, LZ VLK Východné Karpaty, peto@wolf.sk

PETÍCIU MôŽETE PODPORIŤ TU

Zdroj: www.ekoforum.skReklama


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *