Hromadná pripomienka Ing. Róberta Oružinského – doplnenie “omylom vypadnutých” chránených území vlka do vyhlášky MŽP SR

Katastrálne územia Horelica, Olešná, Staškov, Turzovka a Podvysoká v okrese Čadca pravdepodobne “omylom” vypadli z návrhu vyhlášky, keďže sú súčasťou oblasti s celoročnou ochranou vlka dravého už podľa platnej vyhlášky a nie je dôvod na ich vypustenie. Keďže ide o najdôležitejšiu oblasť pre ochranu cezhraničných populácií vlka dravého, je nevyhnutné, aby jej súčasťou boli aj tieto katastrálne územia a mohla tak plniť svoj účel, pre ktorý bola zriadená.

PETÍCIU MôŽETE PODPORIŤ TUReklama