Čo robíme

Snahou nášho občianskeho združenie je predovšetkým informovať o potrebe ohľaduplného a zmysluplného života. Našim cieľom je aj prispieť k tlaku na kompetentných na pozítivne zmeny v oblasti zmeny zákonov, tak aby bol dosiahnutý udržateľný rozvoj a celospoločenský konsensuz a záujem o pretrvávajúce hodnoty.

Ciele sa snažíme plniť predovšetkým vzdelávacou ale aj priamou činnosťou.

Našou hlavnou činnsťou je plánovaná výstavba a prevádzka Dunajského arboréta, bližšie informácie nájdete na stránke projektu

V priestoroch arobréta taktiež plánujeme prevádzku vzdelávacieho ekocentra a lesnej škôlky a zachýtnej stanice zvierat.