Archívy autora: essentialadmin

Čo robiť ak vidíte pobehovať zviera v tesnej blízkosti diaľníc

Priatelia, žiaľ, často sa objavujú na facebooku správy o psíkoch pobehujúcich po /alebo pri/ diaľniciach. Je dobré, že sa ľudia informujú, ale to mnohokrát psíkom nepomôže dostať sa do bezpečia a v týchto prípadoch hrá veľkú rolu tiež čas.

Uložme si preto do mobilov navyše jedno dôležité telefónne číslo, ktoré v takom prípade treba urýchlene kontaktovať – a to číslo diaľničnej spoločnosti – centrála pre SR /bezplatná linka/: +421 800 100 007

Majte číslo po ruke a nebuďte ľahostajní, ak vidíte zvieratko v núdzi. Rýchlym zásahom môžete zachrániť život. Za zvieratká ďakujeme.

cirkus

Zákaz vystupovania zvierat v cirkusoch – Kapmaň “Naozaj chcete chodiť do cirkusu?”

Petícia adresovaná ministrovi pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, Vás touto cestou žiadame o prijatie
zodpovedajúcich legislatívnych opatrení, ktoré zakážu chov, drezúru a predvádzanie všetkých
druhov živých zvierat v cirkusoch, delfináriách, aquaparkoch a ďalších druhoch zábavných
parkov so zvieratami na území Slovenskej republiky. Sme presvedčení o tom, že každý držiteľ
zvieraťa je povinný poskytnúť zvieraťu chovné podmienky primerané jeho etologickým,
fyziologickým a biologickým potrebám. Zvieratá chované v cirkusoch a podobných zariadeniach sú
nútené k výkonom, ktoré zďaleka prekračujú ich sily a biologické spôsobilosti.

Stiahnite si prosím petičný hárok na tejto adrese

Zdroj: Sloboda Zvierat
 

Hromadná pripomienka SOS/BirdLife Slovensko ku návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy

Milí priatelia, kolegovia a priaznivci ochrany vtáctva na Dunaji, pred dvoma mesiacmi sme spolu podpisovali výzvu ministrovi životného prostredia SR so žiadosťou na riešenie chýb a nedostatkov vyhlášky CHVÚ Dunajské luhy. Nedostatkov kvôli ktorým ubúdali ako populácie zimujúcich vtákov tak aj hniezdiacich.
Dnes sa veci zdá sa pohli ďalej a MŽP SR predvčerom oznámilo zmenu vyhlášky CHVÚ Dunajské luhy. Zmena sa nám páči, i keď našli sme tam zopár drobností, ktoré je potrebné opraviť, aby sa niektoré plánované zmeny neminuli kvôli nepresnostiam účinku.

Preto by sme Vás chceli poprosiť do 13.12. o podporu (je potrebných minimálne 500 podporovateľov) nasledovnej pripomienky:

PETÍCIU MôŽETE PODPORIŤ TU

Hromadná pripomienka SOS/BirdLife Slovensko a Ochrany dravcov na Slovensku ku návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška vykonávajúca zákon o ochrane prírody a krajiny

Navrhovaná vyhláška má reflektovať zmeny Zákona o ochrane prírody a krajiny 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré verejnosť široko pripomienkovala kvôli oslabeniu ochrany prírody. Viaceré pripomienky verejnosti akceptované neboli a premietajú sa tak aj do vyhlášky, ktorá tento zákon vykonáva. Okrem toho návrh vyhlášky nereflektuje niektoré dlhodobé problémy, ktoré v ochrane prírody pretrvávajú.

Pokračovať v čítaní

Hromadná pripomienka Ing. Róberta Oružinského – doplnenie “omylom vypadnutých” chránených území vlka do vyhlášky MŽP SR

Katastrálne územia Horelica, Olešná, Staškov, Turzovka a Podvysoká v okrese Čadca pravdepodobne “omylom” vypadli z návrhu vyhlášky, keďže sú súčasťou oblasti s celoročnou ochranou vlka dravého už podľa platnej vyhlášky a nie je dôvod na ich vypustenie. Keďže ide o najdôležitejšiu oblasť pre ochranu cezhraničných populácií vlka dravého, je nevyhnutné, aby jej súčasťou boli aj tieto katastrálne územia a mohla tak plniť svoj účel, pre ktorý bola zriadená.

PETÍCIU MôŽETE PODPORIŤ TU

Podporte petíciu proti nezmyselnému týraniu korytnačiek

1edd8938f55129004168c35ef846b866Objavili sa správy, že spoločnosť Tesco a niektoré ďalšie reťazce ponúkajú vo svojich predajniach na ázijských trhoch živé korytnačky, čo by samo o sebe nemuselo byť okamžite zlé, pokiaľ by tieto korytnačky neboli zaživa zabalené a bolo s nimi manipulované ako s pultovým tovarom. Ohraďme sa spoločne proti takémuto zaobchádzaniu zo živými tvormi, napríklad aj podporou tejto petície

PETÍCIU MôŽETE PODPORIŤ TU

965946_10200816898760952_184856638_o
Dovoľujeme si našej stránke zverejniť fotografiu a stanovisko významného slovenského ochranára: “Čierna Lehota. Podľa inšpekcie životného prostredia nedošlo k poškodeniu biotopov chráneného vtáčieho územia, pretože štátni ochranári netušia kde a koľko chránených vtákov na tomto území žilo, preto nemôžu povedať, že čokoľvek bolo poškodené. Ľudia berú spravodlivosť do vlastných rúk,  a každý týždeň horí jedna stodola. Polícia nereaguje na podnety a v kútiku sa smeje. Ide o ťažbu, ktorú robí lesožrút s drevorubačmi v lesoch majiteľov z Čiernej Lehoty, ktorí s tým nesúhlasia.”

Kampaň pre lepší život dojníc

Nie je žiadne tajomstvo, že výroba mlieka zo sebou prináša často neznesiteľné podmienky pre zvieratá, ktoré sú pre tieto účely chované. Doprajme im lepší život, zapojte sa do kampane pre zlepšenie európskej legislatívy pre chov kráv a ďalšieho dobytka. Doprajme kravám čerstvé lúky a prirodzenejšie prostredie. Zaslúžia si to …

Bližšie informácie nájdete na tejto stránke

PETÍCIU MôŽETE PODPORIŤ TU

Návrh európskeho legislatívneho rámca zameraného na postupné ukončenie pokusov na zvieratách

Vzhľadom na jednoznačné etické námietky voči pokusom na zvieratách a pevné vedecké zásady, ktoré vyvracajú opodstatnenosť „zvieracieho modelu“ na predvídanie ľudskej reakcie, žiadame Európsku komisiu, aby zrušila smernicu 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely a aby predložila nový návrh, ktorým sa skončí vykonávanie pokusov na zvieratách a namiesto toho zavedie v biomedicínskom toxikologickom výskume povinné používanie údajov priamo relevantných pre ľudí.

PETÍCIU MôŽETE PODPORIŤ TU